Allmänna villkor


På Talentfind strävar vi efter att alltid ha kunden i fokus och att i största möjliga mån tillgodose kundens önskemål


Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med Talentfind.Försäljningsvillkor


Försäljningsvillkoren gäller för Talentfind (Org nr: 871011-0340), nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en beställning av säljaren via hemsidan, skriftligen via formulär, via e-post och/eller muntligen.


När arbetet med beställning är påbörjad går det ej att avbryta. Vi levererar till kund och debiterar för den valda tjänsten. 


Vi erbjuder ett (1st) tillfälle att ändra text eller layout i det fall kund påpekar att det blivit felaktigheter. 


Köpare måste garantera att denne är minst 18 år gammal vid beställning av vara. Säljare bär inget ansvar för felaktiga kontakt och/eller personuppgifter som köpare eventuellt lämnat.


Säljare kan under alla omständigheter neka köp till specifik kund.


Säljare har rätt att under alla omständigheter tillfälligt ej acceptera fler beställningar.


Priser


Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och är inklusive moms förutsatt att säljare är momsregistrerad. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljare reserverar sig för eventuella skrivfel.


Betalningsvillkor


Betalning av produkter och tjänster beställda genom hemsidans kontaktformulär kan endast betalas med faktura. 14 dagars betalningsvillkor gäller alla fakturor om inte annat avtalats och ska i sådana fall anges i orderbekräftelsen på köpares begäran. Påminnelseavgift tillkommer om 60kr efter att de 14 dagar löpt ut, utan att betalning inkommit till Talentfind. Om fakturan inte betalas några dagar efter att kund fått en påminnelse, skickas fakturan till Inkasso där vidare avgifter tillkommer. Inkommer det ingen betalning efter Inkasso skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. 


Information om ångerrätt


Våra produkter produceras specifikt på köpares begäran och för köpares räkning. Detta medför att ingen ångerrätt gäller.


Garantier


Säljare bär inget ansvar och lämnar inga garantier att dess tjänster eller varor kommer leda till anställning eller intervju.


Leverans och lagring


Talentfinds angivna leveranstider är alltid ungerfärliga och kan variera. Ersättning för leveransförseningar betalas inte ut. Köparen godkänner att säljaren använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till köparen. Köparen ansvarar själv för att lagra de digitala produkter och tjänster som levereras via e-post av säljare.


Förändring av de allmänna villkoren


Säljare har när som helst rätt att göra ändringar i de allmänna villkoren.


Tillämpning av avtal


Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller ej går att tillämpa ska övriga delar av avtalet fortfarande gälla och svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet. Eventuell tvist ska avgöras med Stockholms Tingsrätt som första instans.Integritetspolicy


Talentfind värnar om din personliga integritet enligt dataskyddsförordningen och strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning av vår hemsida.


Ansvar för de personuppgifter vi samlar in


Talentfind (org nr: 871011-0340) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Vilken information samlar vi in?


Du kan komma att direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt.


Det kan till exempel vara:


  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Information från tidigare handlingar - tidigare anställning/ar, utbildningar, erfarenheter, bilder, etc.


Information som vi samlar in om dig när du använder våra tjänster:


  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster köparen har besällt.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning, etc.
  • Geografisk information - din geografiska placering.


Vi rekommenderar bestämt att du inte lämnar ut följande information vid beställning av våra tjänster (1) ras eller etniskt ursprung, (2) politiska åsikter, (3) filosofiska eller religiösa åsikster, (4) medlemskap i fackförbund eller politiskt parti, (5) fysisk eller psykisk hälsa, (6) sexliv, (7) förövade brott/brottsliga förfaranden, eller andra särskilda och känsliga personuppgifter.


Hur används informationen som samlas in?


Alla information som säljare samlar in är endast i syfte att kunna administrera och genomföra den beställning som köpare lagt. Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information till tredje part om det inte finns en lagstagdad skyldighet för oss att göra det eller om det är nödvändigt för oss för att kunna tillgodose, administrera och tillhandahålla den vara/tjänst som köpare beställt.


Hur länge sparas dina personuppgifter?


Vi sparar köpares personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att administrera och genomföra den beställning köpare lagt.


Alla CV, personliga brev och personuppgifter som lämnas i samband med lagt beställning av köpare kan komma att sparas i maximalt 12 månader.


Förändring av denna integritetspolicy


Om legala krav ändras kan det komma till föränringar i integritetspolicyn. Aktuell version av integritetspolicy finns alltid här på Talentfind.se


Cookies


Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Följ oss på sociala medier!